Pages

Wednesday, March 2, 2011

MIND TEST............


KHB : Tingkatan 1
Bab 6 : Tanaman Hiasan

 1. Medium semaian terdiri daripada campuran tanah loam, bahan organik dan pasir sungai dalam nisbah ..
 1. 1 : 2 : 1
 2. 2 : 1 : 1
 3. 3 : 2 : 1
 4. 7 : 3 : 2

 1. Antara berikut, manakah susunan langkah untuk menyediakan medium semaian ?
I.                    Sukat isipadu ketiga-tiga bahan medium secara berasingan
II.                 Tapis ketiga-tiga medium secara berasingan
III.               Masukkan medium ke dalam bekas semaian
IV.              Gaulkan ketiga-tiga medium sehingga rata

 1. I, II, III dan IV
 2. I, II, IV dan III
 3. II, I, IV dan III
 4. II, III, I dan IV

 1. Semua daun perlu dibuang dalam penyediaan …
 1. keratan kayu keras
 2. keratan kayu hijau
 3. keratan kayu lembut
 4. keratan kayu sederhana keras

 1. Yang manakah merupakan pokok hiasan yang dibiakkan melalui keratan batang ?
I.                    helianthus
II.                 hibiscus
III.               bougainvillea
IV.              codiaeum

 1. I, II dan III
 2. I, III dan IV
 3. II, III dan IV
 4. I, II, III dan IV

 1. Apakah tujuan mencelup keratan batang ke dalam hormon pengakaran sebelum menanam ke dalam medium semaian ?
 1. Supaya keratan batang tidak cepat layu
 2. Supaya keratan batang cepat berakar
 3. Supaya keratan batang cepat berdaun
 4. Supaya dapat mengekalkan kelembapan medium

 1. Tujuan menapis medium semaian adalah untuk ….
 1. mengawal pertumbuhan rumpai
 2. mengasingkan jenis- jenis medium
 3. memerangkap seberapa banyak udara ke dalam medium
 4. menyingkirkan butir yang besar dan sampah-sarap

 1. Antara berikut, manakah yang penting untuk pertumbuhan anak pokok ?
I.                    nitrogen
II.                 fosforus
III.               kalium
IV.              ferum

 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. I, II, III dan IV

 1. Medium penanaman terdiri daripada tanah loam, bahan organik dan pasir sungai dalam nisbah …
I.                    1 : 2 : 1
II.                 2 : 1 : 1
III.               3 : 2 : 1
IV.              7 : 3 : 2

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV

 1. Sebelum proses mengubah, anak pokok perlu menjalani proses pengerasan untuk …
 1. mempercepatkan pertumbuhan akar
 2. mengekalkan kelembapan medium
 3. mengurangkan berlakunya renjatan setelah anak pokok diubah
 4. mengekalkan nutrien dalam medium

 1. Anak pokok perlu dikeraskan bagi mengurangkan renjatan semasa mengubah. Pengerasan dapat dilakukan dengan cara …
I.                    mengurangkan siraman secara beransur-ansur
II.                 mengurangkan cahaya matahari pada anak pokok
III.               mendedahkan anak pokok pada cahaya matahari secara beransur-ansur
IV.              menyiram medium sehingga air keluar dari lubang pasu

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. II, III dan IV

merumput

 1. Aktiviti penjagaan anak pokok dalam rajah di atas bertujuan …
I.                    untuk mengelakkan persaingan antara anak pokok dengan rumpai
II.                 untuk memusnahkan tempat tinggal perosak dan agen penyakit
III.               untuk membekalkan nutrien pada tumbuhan
IV.              untuk memudahkan akar menembusi medium

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. II, III dan IV

 1. Tujuan menggembur anak pokok ialah …
I.                    untuk membentuk pokok
II.                 untuk membaiki pengudaraan medium
III.               untuk memudahkan akar menembusi medium
IV.              untuk memudahkan akar menyerap air dan nutrient

 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. II, III dan IV

 1. Manakah antara berikut merupakan baja organik ?
I.                    serbuk tulang
II.                 kompos
III.               baja NPK
IV.              baja urea

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. II, III dan IV

 1. Baja yang mempunyai unsur fosforus ( P ) dan Kalium ( K ) akan membantu pokok …
 1. membentuk lebih daun
 2. membentuk lebih bunga
 3. memperbaiki saliran tanah
 4. memperbaiki pengudaraan medium

 1. Berapa kerapkah pembajaan dilakukan terhadap anak pokok ?
 1. setiap hari
 2. setiap minggu
 3. dua hingga tiga minggu
 4. dua hingga tiga bulan

 1. Penyiraman adalah mencukupi sekiranya …
 1. medium kelihatan lembap
 2. air dalam bekas penyiram telah habis
 3. air bertakung di permukaan medium
 4. air menitis keluar dari lubang saliran pasu

 1. Penyiraman yang berlebihan akan menyebabkan …
 1. daun layu
 2. akar menjadi reput
 3. pertumbuhan rumpai
 4. medium menjadi keras dan kering


Answers :

1. B      2. C      3. A       4. C       5. B      6. D      7. C      8. D      9. C
10. B    11. A    12. D    13. A     14. B    15. C     16. D    17. B

@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment