Pages

Saturday, March 12, 2011

PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN


SIMPAN KIRA

BAKI AKAUN.

Akaun
Debit
Akaun
Kredit

ASET

Aset Bukan Semasa
 • Lekapan & Lengkapan
 • Perabot
 • Alatan Pejabat
 • Kenderaan
 • Mesin dan jentera
 • Bangunan / Premis
 • Tanah

Aset Semasa
 • Stok Akhir
 • Penghutang
 • Bank
 • Tunai


BELANJA
 • Sewa
 • Gaji
 • Upah
 • Insurans
 • Diskaun Diberi
 • Faedah Pinjaman
 • Belanja runcit
 • Belanja pos
 • Alat tulis
 • Belanja am
 • Kadar bayaran
 • Belian
 • Komisen


AMBILAN

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

XX
EKUITI PEMILIK
 • ModalLIABILITI

Liabiliti Bukan Semasa
 • Pinjaman
 • Gadai janji

Liabiliti Semasa
 • Pemiutang
 • Overdraf bank


HASIL
 • Jualan
 • Diskaun diterima
 • Sewa diterima
 • Faedah simpanan
 • Komisen diterima
 • Dividen diterima


XX
XX
X
X
X
X
X
X
XSekiranya bertambah didebit dan berkurang dikredit.
Contoh :
Akaun Aset
Jumlah aset bertambah
Jumlah aset berkurang

Akaun Belanja
Kos bertambah
Kos berkurang


Sekiranya bertambah dikredit dan berkurang didebit
Contoh :
Akaun Pinjaman
Pinjaman berkurang

Pinjaman bertambah

Akaun Hasil
Hasil berkurang
Hasil bertambah

@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment