Pages

Thursday, March 17, 2011

MIND TEST............


KHB : TINGKATAN 2
Bab 2 : Elektronik

 1. Antara pernyataan berikut, manakah yang benar mengenai L.E.D ?
I.                 L.E.D mempunyai fius
II.                L.E.D membenarkan arus mengalir satu hala sahaja
III.               L.E.D mempunyai dua kaki iaitu katod dan anod
IV.              L.E.D memerlukan sedikit arus untuk menghasilkan cahaya

 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. II, III dan IV

 1. Bekalan voltan untuk L.E.D hendaklah tidak melebihi ….
 1. 0.5 V
 2. 1.5 V
 3. 2.5 V
 4. 3.0 V

 1. Katod pada diod pemancar cahaya L.E.D ….
I.                 bercas negatif
II.               mempunyai kaki yang panjang
III.              hampir dengan bahagian rata
IV.              bersambung dengan cabang berbentuk bendera

 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. I, II, III dan IV


           

 1. Antara berikut, yang manakah mewakili komponen elektronik dalam rajah di atas?


Simbol
A

B

C

D

       

 1. Manakah yang benar mengenai simbol dalam rajah di atas ?
 1. Mempunyai filamen
 2. Memerlukan arus yang tinggi
 3. Membenarkan arus mengalir dua hala
 4. Kaki yang bersambung dengan cabang bendera ialah kaki katod

 1. Unit ukuran untuk perintang ialah ….
 1. ohm
 2. ampere
 3. volt
 4. watt

Soalan 7 dan 8 merujuk kepada gambarajah  di bawah.

        

 1.  Jalur X pada perintang tetap mewakili …
 1. had terima
 2. bilangan sifar
 3. angka nilai pertama
 4. angka nilai kedua

 1. Berapakah nilai perintang tetap pada rajah di atas ?
 1. 26 Ω
 2. 260 Ω
 3. 2600 Ω
 4. 26 000 Ω

 1. Nilai perintang tetap ditentukan oleh ….
 1. berat komponen
 2. diameter komponen
 3. panjang komponen
 4. kod warna komponen

 1. Warna perak pada jalur keempat perintang tetap menunjukkan nilai ….
 1. + 5%
 2. + 10%
 3. + 20%
 4. + 40%

 1. Perintang tetap jenis berlilit dawai dibuat daripada ….
I.                karbon
II.               tanah
III.              nikrom
IV.              mangan

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV

 1. Unit ukuran untuk kapasitor ialah …..
 1. ohm
 2. ampere
 3. volt
 4. farad

 1.  Manakah antara berikut merupakan kapasitor tidak berkutub ?
I.                Kapasitor seramik
II.               Kapasitor mika
III.              Kapasitor tantalum
IV.              Kapasitor kertas

 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. II, III dan IV

 1. Yang manakah antara berikut salah mengenai kapasitor ?
 1. Kapasitor tidak berkutub boleh disambung secara bebas
 2. Kapasitor berfungsi menyimpan dan membuang cas elektrik
 3. Kapasitor yang bernilai besar boleh menyimpan lebih tenaga elektrik
 4. Kutub positif kapasitor tidak berkutub perlu disambung ke positif bekalan

 1. Yang manakah antara komponen berikut tidak perlu disambung mengikut kekutuban ?
 1. Transistor
 2. Perintang tetap
 3. Kapasitor elektrolitik
 4. Diod pemancar cahaya

 1. Antara komponen elektronik berikut, yang manakah merupakan kapasitor tidak berkutub ?


Komponen
A


B


C


D

 1. Bahan separa pengalir yang digunakan untuk membina transistor ialah ….
I.                silicon
II.               germanium
III.              mika
IV.              karbon

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV            

 1. Yang manakah menunjukkan kaki yang betul untuk transistor dalam rajah di atas?


Kaki B
Kaki C
Kaki E
A
Pemancar
Pemungut
Tapak
B
Tapak
Pemungut
Pemancar
C
Pemancar
Tapak
Pemungut
D
Pemungut
Tapak
Pemancar 1. Berapakah kadaran kuasa alat pemateri elektrik yang biasanya digunakan di dalam bengkel elektronik ?
 1. 15 watt – 30 watt
 2. 30 watt – 45 watt
 3. 45 watt – 60 watt
 4. 60 watt – 75 watt

 1. Pateri gred 60 / 40 bermaksud ….
 1. 60% plumbum dan 40% timah
 2. 60% timah dan 40% plumbum
 3. 60% aluminium dan 40% plumbum
 4. 60% besi galvani dan 40% timah


Answers :

1. D     2. D     3. C     4. B      5. D     6. A     7. A     8. B      9. D     10. B

11. D   12. D   13. B    14. D   15. B    16. C   17. A   18. B    19. A   20. B

@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment