Pages

Sunday, August 21, 2011

KHB: Topical Item

Elektrik

1.                  Antara berikut alat manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik ?

A.                 Radio
B.                 Ketuhar
C.                Pengisar
D.                Lampu pendarfluor

2.                  Antara berikut manakah yang berkaitan dengan voltan litar bersiri ?

A.                 Rintangan dalam litar akan berkurangan
B.                 Voltan yang dihasilkan akan bertambah
C.                Voltan yang dihasilkan adalah sama
D.                Arus dalam litar akan berkurangan

3.                  Berapakah jumlah voltan bagi 3 sel kering yang disambung secara selari ?

A.                 1.5 V
B.                 4.5 V
C.                6.0 V
D.                8.0 V

4.                  Bagaimanakah cara untuk membaca meter kWj jenis digital ?

I           Membaca terus dari nombor meter
II           Tidak perlu membaca nombor di bahagian yang terpisah
III          Membaca meter dari kiri ke kanan
IV         Perlu membaca nombor di bahagian yang terpisah

A.                 I, II dan III
B.                 I, II dan IV
C.                II, III dan IV
D.                I, II, III dan IVBacaan bulan lepas                   = 27345
Bacaan bulan semasa               = 27894
Kadar 200 unit pertama             = 0.218 seunit
Kadar unit seterusnya                = 0.258 seunit


             Jadual 1
5.                  Jadual 1 menunjukkan bacaan meter kWj serta tariff yang ditetapkan. Hitungkan jumlah bayaran yang dikenakan.

A.                 RM 109.80
B.                 RM 120.80
C.                RM 123.27
D.                RM 133.64

6.                  Antara berikut plag jenis manakah yang digunakan pada cerek elektrik ?

A.                 Plag 2 pin 2 ampere
B.                 Plag 3 pin 5 ampere
C.                Plag 3 pin 13 ampere
D.                Plag 3 pin 15 ampere

7.                  Pilih pasangan yang betul bagi sambungan wayar pada tamatan plag 3 pin?Kod warna
Tamatan
A
Perang / Biru
Neutral
B
Biru / Merah
Hidup
C
Hijau berjalur kuning / Merah
Bumi
D
Biru / Hitam
Neutral


8.                  Antara berikut plag manakah yang paling sesuai digunakan pada alat pemanas air ?

A.                 2 pin 2 ampere
B.                 3 pin 5 ampere
C.                3 pin 13 ampere
D.                3 pin 15 ampere

                                                  Rajah 1
9.                  Rajah 1 menunjukkan komponen yang terdapat dalam plag 3 pin 13 ampere. Apakah kegunaan komponen tersebut ?

A.                 Mengalirkan arus ke punca bumi
B.                 Melaraskan suhu yang dikehendaki
C.                Melindungi litar dan perkakas elektrik
D.                Menghubungkan tamatan neutral kepada punca bekalan

10.              Lampu pendarfluor didapati berkelip-kelip tetapi tidak menyala. Apakah kerosakan yang berlaku ?

I           Cok lampu rosak
II           Tiub lampu rosak
III          Suis penghidup rosak
IV         Pemegang tiub rosak

A.                 I dan II
B.                 I dan IV
C.                II dan III
D.                III dan IV

11.             Mengapakah lampu pendarfluor lebih baik jika dibandingkan dengan lampu pijar ?

A.                 Tahan lama
B.                 Menjimatkan tenaga
C.                Bentuknya cantik dan menarik
D.                Cahayanya terang dan sekata

12.             Kabel yang sesuai untuk membuat pendawaian pada kipas angin ialah.

A.                 wayar teras kembar
B.                 wayar kuprum berenamel
C.                wayar tiga teras berpenebat PVC
D.                wayar tiga teras berpenebat PVC beranyaman benang

13.             Tiub lampu pendarfluor disaluti dengan

A.                 lapisan fosfur
B.                 lapisan sulfur
C.                lapisan selenium
D.                lapisan ammonium klorida

14.             Antara yang berikut manakah bahagian utama motor DC ?

I           Berus karbon
II           Penukartertib
III          Kapasitor
IV         Magnet

A.                 I, II dan III
B.                 I, II dan IV
C.                I, III dan IV
D.                II, III dan IV

15.             Wayar 3 teras digunakan untuk memasang plag 3 pin 13 ampere. Warna manakah menunjukkan sambungan yang betul ?

I           Wayar perang ke tamatan hidup
II           Wayar biru ke tamatan neutral
III          Wayar hijau ke tamatan neutral
IV         Wayar perang ke tamatan bumi

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV

16.             Pada bulan Mei bacaan meter kWj adalah 3392 dan pada bulan Jun ialah 3782. Berapakah jumlah unit tenaga yang digunakan ?

A.                 290 unit
B.                 390 unit
C.                3392 unit
D.                3782 unitKadar tarif
200 unit pertama
RM 0.218 seunit
800 unit berikut
RM 0.258 seunit
Bagi setiap unit tambahan
RM 0.278 seunit


        Jadual 2

17.             Berdasarkan jadual 2 kirakan jumlah bayaran jika 378 unit tenaga elektrik digunakan.

A.                 RM 43.60
B.                 RM 82.41
C.                RM 89.52
D.                RM 97.52

18.             Antara berikut manakah merupakan sumber elektrik melalui tindakan kimia ?

I           Dinamo
II           Turbin
III          Sel kering
IV         Sel basah

A.                 I dan II
B.                 I dan IV
C.                II dan III
D.                III dan IV

19.             Elektrolit dalam sel basah terdiri daripada asid…

A.                 Nitrik
B.                 Sulfurik
C.                Karbonik
D.                Hidroklorik

20.             Gas yang terdapat dalam lampu pijar ialah

A.                 Oksigen
B.                 Helium
C.                Argon
D.                Nitrogen                                                        Rajah 2
21.             Apakah nama alat yang ditunjukkan dalam rajah 2 ?

A.                 Pemotong sisi
B.                 Penjalur wayar
C.                Playar gabung
D.                Playar muncung tirus

Answers :

1. C                 2. B                 3. A                 4. A                 5. D             6. C                
7. D                 8. D                 9. C                 10. C              11. D         12. C
13. A               14. B               15. A               16. B               17. C         18. D
19. B               20. C               21. B


@lynjyctrz

Saturday, August 20, 2011

KHB: Topical Item

Elektronik
Rajah 1 
1.                  Rajah 1 menunjukkan satu komponen elektronik. Pilih pernyataan yang betul berkaitan dengan komponen tersebut.

I           Boleh menyimpan cas
II           Mempunyai dua kutub
III          Mengeluarkan cahaya
IV         Diperbuat dari bahan separa pengalir

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

2.                  Unit ukuran bagi kapasitor ialah

A         ampere
B         ohm
C         volt
D         farad

3.                  Apakah bahagian pembesar suara yang menghasilkan medan elektromagnet apabila arus mengalir melaluinya ?

A         Diafragma
B         Gegelung
C         Kerangka
D         Magnet kekal

4.                  Apakah bahan yang digunakan untuk membuat transistor ?

A         Silikon dan germanium
B         Karbon dan tanah liat
C         Karbon dan kuprum
D         Pengalir

5.                  Apakah fungsi pembesar suara ?

A         meningkatkan gelombang bunyi dan gelombang elektrik
B         mengurangkan gelombang elektrik dan gelombang bunyi
C         menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik
D         menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi

6.                  Apakah komponen yang dapat mengesan gelombang bunyi di dalam mikrofon ?

A         Diod
B         Pemuat
C         Geganti
D         Tranduser

7.                  Apakah jenis wayar yang digunakan untuk menyambung serpihan pada pin Litar Bersepadu ?

A         Perak
B         Emas
C         Loyang
D         Kuprum

8.                  Antara alatan berikut yang manakah mengandungi Litar Bersepadu ?

I           Mesin kira
II           Komputer
III          Jam berdigit
IV         Alat pemateri

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

9.                  Litar Bersepadu mempunyai gabungan komponen elektronik berikut kecuali

A         Diod
B         Geganti
C         Transistor
D         Perintang

10.             Apakah fungsi tranduser dalam sebuah mikrofon ?

A         Mengumpul gelombang bunyi
B         Menguatkan gelombang elektrik
C         Mengesan gelombang bunyi
D         Mengumpul gelombang elektrik
Kos bahan mentah
X
Kos upah
RM 13.00
Kos sampingan
RM  3.70
Kos projek
RM 59.50

                                    Jadual 1

11.             Jadual 1 menunjukkan pengiraan kos projek elektronik. Berapakah nilai X?

A         RM 40.80
B         RM 42.80
C         RM 44.80
D         RM 48.80

12.             Antara komponen elektronik berikut, yang manakah berkutub ?

I           Perintang tetap
II           Kapasitor seramik
III          Kapasitor elektrolitik
IV         Diod pemancar cahaya

A         I dan II
B         II dan III
C         II dan IV
D         III dan IV

13.             Antara yang berikut, alatan tangan manakah paling sesuai untuk memotong kaki komponen selepas kerja pematerian ?

A         Pisau
B         Pemotong sisi
C         Penjalur wayar
D         Playar muncung tirus

14.             Berapakah nisbah campuran bahan timah pateri ?

A         60% Aluminium dan 40% Timah
B         60%Timah dan 40% Aluminium
C         40% Timah dan 60% Plumbum
D         60% Timah dan 40% Plumbum

15.             Berdasarkan jalur warna perintang dalam jadual di bawah, pilih gabungan warna yang menghasilkan bacaan nilai rintangan 10 ohm.Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
A
Perang
Hitam
Perang
B
Perang
Hitam
Hitam
C
Perang
Perang
Perang
D
Perang
Perang
Hitam                                                                             Rajah 2
16.             Rajah 2 menunjukkan simbol bagi komponen elektronik. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang komponen tersebut ?

I           Menyimpan cas
II           Unit asasnya adalah farad
III          Menghadkan pengaliran arus
III          Pemasangannya mengikut kutub

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

17.             Antara berikut yang manakah menunjukkan simbol suis tekan ?Simbol
III


III

IV

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV
           
18.             Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membengkokkan kaki komponen elektronik ?

A         Playar muncung tirus
B         Playar gabung
C         Pemotong sisi
D         Penjalur wayar

19.             Litar bersepadu menggabungkan komponen elektronik dalam pakej yang dinamakan

A         pin
B         plastik
C         perumah
D         serpihan


                                                    Rajah 3

20.             Rajah 3 menunjukkan sebuah litar bersepadu. Apakah nama bahagian yang bertanda X ?

A         Pin
B         Dot
C         Kod
D         Notch


Answers :

1. B                 2. D                 3. B                 4. A                 5. C                 6. D
7. B                 8. A                 9. B                 10. C               11. C               12. D
13. B               14. D               15. B               16.B                17. C               18. A
19. D               20. A@lynjyctrz