Pages

Thursday, March 10, 2011

PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN


SIMPAN KIRA

DEFINISI DAN MAKSUD


Terms
Definisi
Simpan Kira
Proses merekodkan urus niaga yang dilakukan dalam perniagaan dengan betul dan sistematik ( mengikut sistem yang ditetapkan dan mempunyai peraturan debit dan kredit )

Urus Niaga
Aktiviti yang berlaku dalam perniagaan seperti menjual dan membeli antara dua pihak.
Contoh : Jan 1 Menjual barang niaga secara tunai RM2000
                     3 Membayar sewa dengan tunai RM300

Akaun

Rekod maklumat senarai urus niagabagi sesebuah perniagaan

Dt                                                                                            Kt
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Buku Lejar
Buku untuk merekod semua urus niaga / semua akaun

Prinsip Catatan BerguSistem yang merekodkan dua catatan dalam dua akaun bagi satu urus niaga.
Peraturan Sistem Catatan Bergu
  • Setiap urus niaga direkod dalam 2 akaun
  • Kedua-dua akaun mempunyai tarikh dan jumlah yang sama
  • Satu akaun didebit, akaun satu lagi mesti dikreditkan
  • Tajuk akaun A menjadi butiran akaun B dan tajuk akaun B menjadi butiran bagi akaun A

                                        Akaun Tunai
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Jan 3
Sewa

300

                                        Akaun Sewa
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Tarikh
Butiran
Fol
Jumlah
Jan 3
Tunai

300
                                       
Aset
Harta yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan

Aset Bukan Semasa
( Jangka panjang )
Digunakan untuk menguruskan perniagaan untuk tempoh yang panjang dan bukan untuk dijual bagi mendapatkan keuntungan.
Contoh : kenderaan, premis, perabot, alatan pejabat
Aset Semasa
( Jangka pendek )
Harta yang mempunyai jangka hayat kurang setahun dan jumlah sentiasa berubah-ubah.
Contoh : stok akhir, penghutang, bank, tunai

Liabiliti
Hutang perniagaan kepada pihak lain. Merupakan tanggungan yang perlu dijelaskan.

Liabiliti Bukan Semasa
( Jangka panjang )
Hutang / tanggungan yang perlu dibayar melebihi satu tahun.
Contoh : Pinjaman, gadai janji

Liabiliti Semasa
( Jangka pendek )
Hutang / tanggungan yang perlu dibayar kurang setahun.
Contoh : Pemiutang, overdraf bank

Ekuiti Pemilik
Modal yang dilaburkan oleh pemilik perniagaan.
Keuntungan yang diperolehi oleh perniagaan

Hasil
Pendapatan perniagaan
Contoh : Jualan, komisen diterima, sewa diterima, faedah simpanan bank

Belanja
Kos / belanja perniagaan
Contoh : Belian, komisen diberi, sewa diberi, faedah pinjaman bank

Ambilan
Mengambil tunai, aset atau barang niaga untuk kegunaan sendiri.

Urus Niaga Tunai
Aktiviti penerimaan atau pembayaran secara tunai ( cash ) / bayar masa itu juga @ tidak berhutang.
Contoh :
Jan 1 Jual barang niaga secara tunai RM700
      2 Bayar sewa dengan tunai RM300

Urus Niaga Kredit
Urus niaga secara kredit ( berhutang ) / bayar akan dating.
Contoh :
Feb 3 Beli barang niaga daripada pembekal Tan secara kredit  
          RM200

Barang niaga
Barang-barang yang dibeli oleh peniaga untuk dijual semula bagi mendapatkan keuntungan

Penghutang
Pelanggan yang berhutang / peniaga menjual secara kredit kepada pelanggannya.

Pemiutang
Pembekal yang memberi hutang / peniaga membeli secara kredit daripada pembekal
Buku Tunai
Buku untuk merekodkan semua urus niaga melibatkan penggunaan wang tunai atau cek

Overdraf Bank
Akaun bank mempunyai baki kredit.
Kebenaran daripada pihak bank kepada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa.

Catatan Kontra
  1. Memindahkan / masukkan wang tunai ke dalam bank
  2. Memindahkan / keluarkan wang tunai dari bank

Akaun Nominal
Akaun tak nyata seperti Akaun Gaji, Akaun Sewa, Akaun Insurans ( Akaun Hasil dan Akaun Belanja )

Mengimbang dan menutup akaun
Mencari baki akaun.
Caranya :
  1. Jumlahkan kedua-dua bahagian debit dan kredit
  2. Jumlah yang lebih besar sebagai angka pengimbang
  3. Cari perbezaan ( tolakkan ) antara kedua-dua bahagian debit dan kredit untuk mendapatkan baki.
  4. Catat baki h/b pada akhir bulan dan menjadi baki b/b pada awal bulan berikutnya.@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment