Pages

Sunday, April 10, 2011

Nota KHB Tingkatan Tiga : Teras ( Bab 2: Elektrik )

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN TIGA
BAB 2 : ELEKTRIK

Objektif          :
i.                   Membaca meter kilowatt jam ( kWj )
ii.                  Mengira kos penggunaan tenaga elektrik.
iii.                 Membaca maklumat pada plat perincian motor.
iv.                 Mengenali jenis motor.
v.                  Menyatakan arah pusingan motor DC.
vi.                 Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC.

                                                                Meter kilowatt jam
i.                    Membaca meter kilowatt jam ( kWj )

Meter kilowatt jam : Alat untuk menyukat jumlah tenaga elektrik.
Unit : kilowatt jam
Jenis meter : Digital & Analog ( lama )

Siri nombor : 10 000, 1 000, 100, 10, 1 & 0.1(1/10)

Cara membaca :
i.                    Dari nombor digit besar ke nombor digit kecil.
ii.                   Unit 0.1 tidak diambil kira.
iii.                  1 unit tenaga digunakan bersamaan 1 kWj.


 
0
1
5
0
9
6

                 4                3  
                    10       10        100        10          1           1/10

        Bacaan meter :  01509

Aktiviti 1 : Membaca meter kWj

i.

0
3
4
1
9
6
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10

    
                 Bacaan : 03419 unit/kWj

 ii.

0
9
3
4
1
9
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10

             
                 Bacaan : 09341 unit/kWj


Latihan 1:
 i.

1
0
3
1
2
0
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10

              
                 Bacaan : 10312 unit/kWj

ii.

2
2
0
1
4
4
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10


                 Bacaan : 22014 unit/kWj

iii.

0
0
1
7
1
9
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10


     Bacaan : 00171 unit/kWj

iv.

1
1
6
5
8
3
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10


                 Bacaan : 11658 unit/kWj



ii.                  Mengira kos penggunaan tenaga elektrik.

 Cara mengira jumlah tenaga elektrik yang digunakan :
      Page 26 text book :

      Bacaan sebelum : 96301        Bacaan semasa : 96535



Bacaan bulan semasa ( sekarang ) :         96535
Bacaan bulan sebelum ( dahulu )  :      -  96301_
Jumlah unit tenaga yang digunakan         234 unit   




Latihan 2: Kira jumlah tenaga elektrik yang digunakan.

1. Bacaan meter pada 31 Disember 2009 adalah 78345 dan bacaan pada 30 November   2009 adalah 78308.
    Jawapan : 78345 – 78308 = 37 unit

2.

2
0
5
2
8
3
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10

                  Bacaan dahulu
                       

2
1
3
1
1
3
   4
10
   3
10

100

10

1
1
10

                 Bacaan sekarang

Jawapan : 21311 – 20528 = 783 unit


3. Bacaan meter sebelum adalah 34356 dan bacaan meter semasa 36567.

 Jawapan : 36567 – 34356 = 2,211 unit



Kadar Tarif :

 Maksud : Senarai harga untuk bayaran tenaga elektrik yang digunakan.

Rujuk page 27, text book.
Rajah kadar tariff Tenaga Nasional Berhad ( TNB )
* Tarif A – Tarif kediaman ( dalam exam )



Kategori tarif
Unit
Kadar
Tarif A – Tarif Kediaman
Bagi 200 unit pertama sebulan
Bagi 800 unit berikut sebulan
Bagi setiap unit tambahan

RM/kWj
RM/kWj
RM/kWj

0.218
0.258
0.278




Jumlah bayaran = Jumlah unit tenaga elektrik yang digunakan x kadar tarif




Contoh pengiraan :



Cara pengiraan bayaran bil elektrik :

Bacaan sekarang                                                      20420
Bacaan dahulu                                                        -20005
Jumlah unit tenaga yang digunakan                            415 unit

Mengikut kadar tariff A – Tempat kediaman

200 unit x 0.218                                                = RM 43.60
215 unit x 0.258                                                = RM 55.47
Jumlah bayaran                                                 RM99.07





Latihan 3 : Dengan menggunakan maklumat dalam latihan 2, kirakan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pengguna tersebut.          

Jawapan :

i.                    37 unit
37 x 0.218 = RM 8.066

ii.                  783 unit
200 x 0.218 =  RM  43.60
583 x 0.258 =  RM150.41
783 unit      =  RM194.01

iii.                2,211 unit
200 x 0.218    =   RM  43.60
800 x 0.258    =  RM 206.40
1,211 x 0.278 =  RM 336.66
2,211 unit      =  RM 586.66



© lynjyctrz

2 comments: