Pages

Saturday, April 23, 2011

MIND TEST............


KHB : Tingkatan 3
Bab 3 : Elektronik


1.                  Antara berikut, yang manakah benar tentang litar bersepadu ?
I.                    Digunakan dalam jam tangan berdigit dan mesin kira.
II.                 Wayar emas digunakan untuk menyambung serpihan pada pin-pin.
III.               Pematerian dilakukan pada pin IC.
IV.              Mengandungi transistor dan diod sahaja.

A.                 I dan II
B.                 I dan IV
C.                 II dan III
D.                 III dan IV

2.                  Apakah nama pakej kecil untuk memuatkan IC ?
A.                 Soket
B.                 Badan
C.                 Serpihan
D.                 Perumah

3.                  Apakah yang digunakan untuk menyambungkan serpihan pada pin-pin IC ?
A.                 Kabel
B.                 Serpihan
C.                 Gegelung
D.                 Wayar emas

4.                  Antara berikut, yang manakah adalah cara yang betul untuk memateri litar bersepadu ?
A.                 Memateri pada soket
B.                 Memateri pada pin litar bersepadu
C.                 Memateri pada pin soket litar bersepadu
D.                 Memateri pada perumah litar bersepadu

                       


                   

5.                  Bahagian yang bertanda X pada bahagian IC di atas berfungsi untuk…
A.                 membentuk suatu litar lengkap
B.                 menyambung IC dengan litar
C.                 menyambungkan serpihan pada pin
D.                 membantu mengenal pasti nombor bagi setiap pin.

6.                  Apakah alatan yang  digunakan untuk melindungi IC ?
A.                 Pin
B.                 Perumah
C.                 Serpihan
D.                 Wayar emas

7.                  Antara berikut yang manakah boleh menyebabkan kerosakan litar bersepadu ?
I.                    Suhu yang terlalu sejuk
II.                 Suhu yang tinggi
III.               Arus yang berlebihan
IV.              Voltan yang berlebihan

A.                 I, II dan III
B.                 I, II dan IV
C.                 I, II dan IV
D.                 II, III dan IV

8.                  Bagaimanakah IC boleh dikenali ?
A.                 Membaca label pada badannya.
B.                 Merujuk pada plat perincian
C.                 Menanya kepada si pekedai
D.                 Merujuk pada buku manualnya

9.                  Yang manakah antara berikut adalah tamatan bagi suis mikro ?
I.                    NO
II.                 NC
III.               IC
IV.              COM

A.                 I, II dan III
B.                 I, II dan IV
C.                 I, III dan IV
D.                 II, III dan IV

10.              Apakah jenis komponen elektronik yang terdapat di dalam litar bersepadu ?
I.                    Suis mikro
II.                 Geganti
III.               Transistor
IV.              Kapasitor

A.                 I dan II
B.                 I dan IV
C.                 II dan III
D.                 III dan IV

                             

11.              Apabila pematerian dilakukan pada P dan Q, suis mikro bertindak sebagai
A.                 Suis togel
B.                 Suis tekan tutup
C.                 Suis tekan buka
D.                 Suis automatic


12.              Pilih pernyataan yang benar tentang suis mikro.
A.                 Mengeluarkan irama
B.                 Mempunyai dua tamatan
C.                 Mempunyai dua fungsi dalam satu suis
D.                 Perlu disimpan di tempat yang lembap

13.              Antara berikut yang manakah tidak terdapat di dalam mikrofon ?
A.                 Magnet
B.                 Pemuat
C.                 Karbon
D.                 Gegelung bergerak

14.              Apakah fungsi tranduser ?
A.                 Untuk mengalirkan arus elektrik
B.                 Untuk mengesan gelombang bunyi
C.                 Untuk menghasilkan medan magnet
D.                 Untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi

15.              Bahagian manakah pada alat pemateri elektrik yang akan mencairkan bahan pateri ketika pematerian ?
A.                 Bit
B.                 Fluks
C.                 Pemegang bit
D.                 Elemen pemanas

16.              Apakah yang digunakan untuk mengasingkan lapisan oksida pada tempat yang hendak dipateri ?
A.                 Span
B.                 Fluks
C.                 Pateri
D.                 Kertas lasAnswers :

1. A     2. C     3. D     4. C     5. B      6. B      7. D     8. A     9. B      10. D  

11. C   12. C   13. A   14. B    15. A   16. B


@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment