Pages

Friday, February 25, 2011

MIND TEST............


KHB : Tingkatan 1
Bab 4 : Kerja Paip 1. Rajah menunjukkan sistem bekalan air di rumah. Antara yang berikut, bahagian manakah yang tidak dapat berfungsi sekiranya kunci paip ditutup ?

 1. E
 2. G
 3. H
 4. I

 1. Paip manakah yang menyalurkan air keluar dari tangki simpanan sekiranya berlaku kerosakan pada injap bebola ?
 1. Paip cuci
 2. Paip agihan
 3. Paip limpah
 4. Paip perkhidmatan

 1. Antara berikut, yang mana menunjukkan fungsi paip yang betul ?Paip
Fungsi
I
Paip Perkhidmatan
Menyalurkan air dari meter air ke tangki simpan air
II
Paip Agihan
Mengagihkan air dari tangki simpanan ke kelengkapan perpaipan
III
Paip Perhubungan
Menyalurkan air limpahan sekiranya injap bebola rosak
IV
Paip Cuci
Mneyalurkan air keluar dari tangki simpanan semasa kerja pembersihan


 1. I, II dan III
 2. I, II dan IV
 3. I, III dan IV
 4. I, II, III dan IV

 1. Antara berikut, paip manakah yang tidak menyalurkan air keluar dari tangki simpanan air ?
 1. Paip Limpah
 2. Paip Agihan
 3. Paip Cuci
 4. Paip Perkhidmatan

 1. Antara berikut, manakah yang menyalurkan bekalan air dari paip utama ke meter air ?
 1. Paip Limpah
 2. Paip Agihan
 3. Paip Perkhidmatan
 4. Paip Perhubungan

 1. Apakah bahan pemasangan yang digunakan untuk menyambungkan paip poli supaya menjadi kukuh ?
 1. Glu paip PVC
 2. Glu sentuh
 3. Sleeve dan gelang getah
 4. Pita Poly Tetra Fluoroaethylene ( PTFE )

 1. Pilih susunan langkah yang betul untuk membersihkan perangkap sinki S dan P yang tersumbat.
I.                    Membuka plag buangan
II.                 Memasang semula plag buangan
III.               Mengalirkan air daripada sinki untuk menolak sisa yang tertinggal
IV.              Menjolok dawai kasar melalui lubang buangan

 1. I, II, III dan IV
 2. I, III, IV dan II
 3. I, IV, II dan III
 4. I, IV, III dan II
                    

 1. Bahagian yang bertanda S pada perangkap sinki dalam rajah di atas dikenali sebagai ….
 1. kedap
 2. endapan
 3. pelocok
 4. lubang buangan

 1. Saiz paip besi galvani ditentukan oleh …
 1. panjang paip
 2. berat paip
 3. diameter dalam paip
 4. diameter luar paip
                     

 1. Antara berikut, manakah yang menunjukkan kegunaan alatan tangan di atas ?
 1. mencengkam dan memutarkan batang paip
 2. memotong paip besi bergalvani dengan cepat dan tepat
 3. memegang dan mengapit paip ketika kerja pemasangan
 4. membuang gerigis dalam lubang paip selepas memotong

 1. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk membuka dan menanggalkan plag buangan dalam aktiviti membersihkan perangkap ?
 1. Playar cengkam seribu
 2. Sepana boleh laras
 3. Perengkuh paip
 4. Playar gabung

                   

 1. Apakah kegunaan alatan tangan dalam rajah di atas ?
 1. Untuk kerja pemasangan paip poli
 2. Untuk kerja pemotongan paip poli
 3. Untuk kerja mengulir paip poli
 4. Untuk kerja mengukur paip poli

 1. Antara alatan berikut, yang manakah digunakan untuk membuang gerigis pada bahagian dalam batang paip selepas pemotongan paip ?
 1. kikir rata
 2. kikir bulat
 3. pahat
 4. senggerek
                     

 1. Bahagian yang bertanda Y pada perengkuh paip dalam rajah di atas ialah ..
 1. hulu
 2. nat pelaras
 3. rahang tetap
 4. rahang bergerak

 1. Kerosakan yang berlaku pada pili adalah disebabkan oleh kehausan …
 1. pelompat
 2. sesendal
 3. pemulas
 4. nat pili

 1. Antara berikut, manakah yang digunakan untuk mengeluarkan pelompat dari alur keluar pili dalam kerja membaik pulih pili ?
 1. Pemutar skru
 2. Playar gabung
 3. Pemotong sisi
 4. Playar muncung tirus
                

                 

 1. Rajah di atas menunjukkan Ragum Paip Yoke. Bahagian yang bertanda X adalah …..
 1. bingkai
 2. pemulas
 3. rahang tetap
 4. rahang bergerak
Answers :

1. D     2. C     3. B     4. D     5. D     6. C     7. D     8. A     9. B     10. B
11. B     12. A     13. B     14. B     15. B     16. D     17. D
@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment