Pages

Tuesday, December 28, 2010

Visi Dan Misi SMK ( P ) Raja Zarina

  

                  

Visi

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Misi

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


Matlamat Sekolah
  • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersepadu
  • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
  • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
  • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia


Piagam Pelanggan
  • Memberi pendidikan terbaik dan berkesan kepada semua pelajar
  • Mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kalangan warga sekolah, ibu bapa dan komuniti
  • Melaksanakan dan mematuhi semua nilai dan etika dalam perkhidmatan awam
  • Mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif


Moto Sekolah

" Belajar Dan Berpelajaran "© lynjyctrz


No comments:

Post a Comment