Pages

Tuesday, December 28, 2010

Nota KHB Tingkatan Tiga : Elektif ( Bab 3: Konsumerisme )

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN TIGA
ELEKTIF : BAB 3 ( KONSUMERISME )


1.       Maksud pengguna ( Konsumer ):
   Orang yang menggunakan barang ,   perkhidmatan dan sumber alam semulajadi.

2.      Maksud konsumerisme ( Kepenggunaan ) :
   Segala aktiviti yang dilakukan oleh orang ramai untuk menjaga hak mereka sebagai pengguna.

3.      Hak-hak pengguna :
 • Hak mendapatkan keperluan asas.
 • Hak Mendapat Keselamatan
 • Hak Mendapat Maklumat
 • Hak Untuk Memilih
 • Hak Mendapat Ganti Rugi
 • Hak bersuara
 • Hak Mendapat Pendidikan Kepenggunaan
 • Hak Mendapat Alam Sekitar Yang Sihat Dan Selamat
4.      Tanggungjawab pengguna :
 1. Terhadap diri sendiri
 • Membeli secara rasional dan bijak
 • Belanjawan diri
 • Penglibatan dan tindakan
 • Kesedaran mengkritik

 1. Terhadap masyarakat
 • Bersatu-padu dan bekerjasama
 • Tanggungjawab sosial ( menyedari kesan perlakuan terhadap orang lain )
 • Menjaga alam sekitar dan alam semula jadi
5.      Tujuan dan kepentingan menjaga hak sebagai pengguna :
 • Menjadi individu bermaklumat
 • Menjadi pengguna yang tidak mudah tertipu
 • Menjadi ahli masyarakat yang bersatu-padu dan berwibawa
 • Tidak berlaku penyelewengan oleh pengeluar
6.      Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna :
 • Harga berpatutan    
 • Produk berkualiti   
 • Kuantiti tepat
 • Selamat digunakan
 • Maklumat tepat
 • Mesra alam                               
7.      Bentuk penyelewengan oleh pengeluar :
 • Harga barang tidak stabil      
 • Kegiatan menyorok barang
 • Kualiti barang rendah
 • Barang yang membahayakan
 • Timbangan atau sukatan tidak tepat 
 • Maklumat mengelirukan                    
8.      Cara membuat aduan :
 • Terus
 • Bertulis   
9.      Peranan persatuan pengguna :
 • Menerima serta menyiasat aduan 
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan
 • Memberi bantuan dan khidmat nasihat
 • Memberikan pendidikan kepenggunaan
 • Menyebarkan maklumat kepenggunaan                  
10.  Peranan kerajaan :
 • Menggubal undang -undang 
 • Menguatkuasakan undang-undang
 • Menyelaras kepentingan pengguna                   
11.  Hak pengguna dalam peruntukan undang-undang
 • Akta Label, 1980
 • Akta Perihal Dagangan, 1972
 • Akta Elektrik, 1973
 • Ordinan Menjual Makanan dan Dadah, 1952
 • Akta Kawalan Bekalan, 1961
 • Akta Kawalan Harga, 1946
 • Akta Timbang dan Sukat, 1972
 • Akta Sewa Beli, 1967
 • Peraturan Makanan, 1985
 • Akta Mutu Alam Sekitar                                       
12.  Bentuk perlindungan pengguna
 • Pendidikan kepenggunaan
 • Undang-undang
 • Persatuan Pengguna                           

Ciri-ciri pengguna yang rasional :
 • Membeli berdasarkan keperluan
 • Membuat pebandingan harga
 • Berfikir sebelum membeli.Kesan penggunaan terhadap diri, org lain & alam sekitar.
 • Memilih barangan berkualiti,harga berpatutan.
 • Membuat senarai barang yang diperlukan.
 • Bijak memilih kedai & agensi yang sah & mampu memberi perkhidmatan terbaik
 • Membeli pada masa sesuai
 • Membeli ikut susunan keutamaan.

Tribunal Tuntutan Pengguna :

Badan bebas yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999.
Pengguna boleh membuat aduan & tuntutan .
Pejabatnya terdapat di semua negeri."The source of genius is imagination alone, the refinement of the senses that sees what others do not see, or sees them differently."

@ lynjyctrz

No comments:

Post a Comment