Pages

Monday, May 12, 2014

Latihan : Bab 2 Tingkatan 1 ( Reka bentuk dan Penghasilan Projek )

 

“ You put a little bit in, You get a little bit out;

But if you put a whole lot in, you get a whole lot out ”
 

1.    Berikan maksud reka bentuk.

………………………………………………………………

2.    Berikan maksud teknologi.

………………………………………………………………

3.    Senaraikan faktor-faktor reka bentuk.

a.    …………………………        f. ……………………………

b.    ………………………...         g. …………………………..

c.    …………………………         h. …………………………..

d.    …………………………         i. ……………………………

e.    …………………………

4.    Papan lapis dibuat daripada beberapa lapisan kayu nipis yang dinamakan ……………………

5.    MDF diperbuat daripada ………………………………………………

 

  • Mudah dibentuk dan dikerjakan
  • Kelihatan menarik kerana terdapat dalam pelbagai warna
  • Ringan
 
     6.  Penyataan di atas berkaitan dengan bahan …………………………

7.    Nyatakan tiga jenis pandangan bagi unjuran ortografik.

i.              …………………………………

ii.            …………………………………

iii.           …………………………………

8.    Nyatakan tiga kos yang terlibat dalam proses reka bentuk.

i.              …………………………………

ii.            …………………………………

iii.           …………………………………

9.    Lengkapkan langkah-langkah reka bentuk projek berikut.

Langkah :

i.              ………………………………………………………..

ii.            ………………………………………………………..

iii.           Menyenaraikan alternatif penyelesaian masalah

iv.           ………………………………………………………..

v.            ………………………………………………………..

vi.           Menguji dan mengubahsuai projek

vii.          ………………………………………………………..

10.  Namakan alat yang digunakan untuk menanda lubang kecil pada kayu sebelum skru dipasang.

……………………………………………..

11. Nyatakan tiga kegunaan sesiku-L.

i.              ………………………………………………………….

ii.            ………………………………………………………….

iii.           …………………………………………………………

 

Jawapan :

1.    Reka bentuk ialah susunan barang yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak.

2.    Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan.

3.    a.   Fungsi

b   Rupa bentuk

c   Kesesuaian bahan

d   Kaedah pembinaan

e   Ketahanan

f    Kos

g   Kemasan

h   Keselamatan

I    Nilai komersial

4.    Vernier

5.    Serat kayu lembut

6.    Mounting board

7.    i.   Pandangan Pelan

ii   Pandangan Hadapan

iii  Pandangan Sisi

8.    i.   Kos bahan

ii   Kos upah

iii  Kos Overhed

9.    i.   Mengenalpasti masalah

ii   Mengumpul maklumat dan data

iv  Merancang pembinaan projek

v   Membina projek

vii  Membuat pendokumentasian      

10. Senggerek

11. i. Menguji ketepatan sudut 90

ii Menguji kerataan permukaan bahan dan kepersegian bahan

iii Membuat garisan bersudut tepat

 

 

 

 

@lynjyctrz

 

No comments:

Post a Comment