Pages

Monday, May 12, 2014

Latihan : Bab 1 Tingkatan. 1 ( Organisasi Bengkel dan Keselamatan )

 " An idea can only become a reality once it is broken down into organized, actionable elements "
~ Scott Belsky ~

 
1. Pengurusan bengkel yang baik mestilah mempunyai seorang ketua yang dipilih di kalangan murid. 
    Ketua bengkel dikenali sebagai ................................
 
2. Nyatakan amalan 4M yang mesti dipatuhi semasa bekerja di bengkel kemahiran hidup.
     i. ....................................................................
    ii. ....................................................................
   iii. ...................................................................
   iv. ...................................................................
 
3. Nyatakan langkah-langkah merawat kecederaan ringan semasa di bengkel.
   Langkah 1 : Bersihkan luka dengan .............................................................
   Langkah 2 : Sapukan dengan .......................................................................
   Langkah 3 : ..................................................................................................

 
4. Nyatakan jenis bahan pemadam api berikut :
 
    Label                             Jenis Bahan
       A                              ..........................................................
       B                              ..........................................................
      ABC                          ..........................................................
      BC                            ...........................................................
 
5. ............................................ bermaksud disiplin dan sikap seseorang terhadap kerja yang dibuat seperti menepati waktu, bertanggungjawab, amanah dan mematuhi arahan.
 
6. ............................................ bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi seperti beratur di luar bengkel, senyap, mengikut arahan guru dan menjalankan tugas mengikut jadual.
 
 
Jawapan :
 
1. Formen
2. i.   Membersih
    ii.  Menyusun atur
    iii. Mendisiplin
    iv. Menilai 
3. Langkah 1 : antiseptik
    Langkah 2 : Iodin
    Langkah 3 : Balut luka dengan kain kasa dan plaster
4.  A     : Air
     B     : Buih
    ABC : Debu kering
    BC   : Karbon dioksida
5. Etika kerja
6. Budaya kerja
   
 

 
@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment