Pages

Saturday, August 20, 2011

KHB: Topical Item

Elektronik
Rajah 1 
1.                  Rajah 1 menunjukkan satu komponen elektronik. Pilih pernyataan yang betul berkaitan dengan komponen tersebut.

I           Boleh menyimpan cas
II           Mempunyai dua kutub
III          Mengeluarkan cahaya
IV         Diperbuat dari bahan separa pengalir

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

2.                  Unit ukuran bagi kapasitor ialah

A         ampere
B         ohm
C         volt
D         farad

3.                  Apakah bahagian pembesar suara yang menghasilkan medan elektromagnet apabila arus mengalir melaluinya ?

A         Diafragma
B         Gegelung
C         Kerangka
D         Magnet kekal

4.                  Apakah bahan yang digunakan untuk membuat transistor ?

A         Silikon dan germanium
B         Karbon dan tanah liat
C         Karbon dan kuprum
D         Pengalir

5.                  Apakah fungsi pembesar suara ?

A         meningkatkan gelombang bunyi dan gelombang elektrik
B         mengurangkan gelombang elektrik dan gelombang bunyi
C         menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektrik
D         menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi

6.                  Apakah komponen yang dapat mengesan gelombang bunyi di dalam mikrofon ?

A         Diod
B         Pemuat
C         Geganti
D         Tranduser

7.                  Apakah jenis wayar yang digunakan untuk menyambung serpihan pada pin Litar Bersepadu ?

A         Perak
B         Emas
C         Loyang
D         Kuprum

8.                  Antara alatan berikut yang manakah mengandungi Litar Bersepadu ?

I           Mesin kira
II           Komputer
III          Jam berdigit
IV         Alat pemateri

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

9.                  Litar Bersepadu mempunyai gabungan komponen elektronik berikut kecuali

A         Diod
B         Geganti
C         Transistor
D         Perintang

10.             Apakah fungsi tranduser dalam sebuah mikrofon ?

A         Mengumpul gelombang bunyi
B         Menguatkan gelombang elektrik
C         Mengesan gelombang bunyi
D         Mengumpul gelombang elektrik
Kos bahan mentah
X
Kos upah
RM 13.00
Kos sampingan
RM  3.70
Kos projek
RM 59.50

                                    Jadual 1

11.             Jadual 1 menunjukkan pengiraan kos projek elektronik. Berapakah nilai X?

A         RM 40.80
B         RM 42.80
C         RM 44.80
D         RM 48.80

12.             Antara komponen elektronik berikut, yang manakah berkutub ?

I           Perintang tetap
II           Kapasitor seramik
III          Kapasitor elektrolitik
IV         Diod pemancar cahaya

A         I dan II
B         II dan III
C         II dan IV
D         III dan IV

13.             Antara yang berikut, alatan tangan manakah paling sesuai untuk memotong kaki komponen selepas kerja pematerian ?

A         Pisau
B         Pemotong sisi
C         Penjalur wayar
D         Playar muncung tirus

14.             Berapakah nisbah campuran bahan timah pateri ?

A         60% Aluminium dan 40% Timah
B         60%Timah dan 40% Aluminium
C         40% Timah dan 60% Plumbum
D         60% Timah dan 40% Plumbum

15.             Berdasarkan jalur warna perintang dalam jadual di bawah, pilih gabungan warna yang menghasilkan bacaan nilai rintangan 10 ohm.Jalur 1
Jalur 2
Jalur 3
A
Perang
Hitam
Perang
B
Perang
Hitam
Hitam
C
Perang
Perang
Perang
D
Perang
Perang
Hitam                                                                             Rajah 2
16.             Rajah 2 menunjukkan simbol bagi komponen elektronik. Antara berikut pernyataan manakah benar tentang komponen tersebut ?

I           Menyimpan cas
II           Unit asasnya adalah farad
III          Menghadkan pengaliran arus
III          Pemasangannya mengikut kutub

A         I, II dan III
B         I, II dan IV
C         I, III dan IV
D         II, III dan IV

17.             Antara berikut yang manakah menunjukkan simbol suis tekan ?Simbol
III


III

IV

A         I dan II
B         I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV
           
18.             Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membengkokkan kaki komponen elektronik ?

A         Playar muncung tirus
B         Playar gabung
C         Pemotong sisi
D         Penjalur wayar

19.             Litar bersepadu menggabungkan komponen elektronik dalam pakej yang dinamakan

A         pin
B         plastik
C         perumah
D         serpihan


                                                    Rajah 3

20.             Rajah 3 menunjukkan sebuah litar bersepadu. Apakah nama bahagian yang bertanda X ?

A         Pin
B         Dot
C         Kod
D         Notch


Answers :

1. B                 2. D                 3. B                 4. A                 5. C                 6. D
7. B                 8. A                 9. B                 10. C               11. C               12. D
13. B               14. D               15. B               16.B                17. C               18. A
19. D               20. A@lynjyctrz

No comments:

Post a Comment